Tuyển dụng tháng 02-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐẠI LỢI 68

Chi nhánh 1: P407, Tòa OHX1B, KĐT Hưng Thịnh, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội

ĐIỆN THOẠI0377 676868

***************************

VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

1. Giám đốc kinh doanh: 01

2. Phó Giám đốc kinh doanh: 02

3. Trưởng phòng kinh doanh: 01

4. Phó trưởng phòng kinh doanh: 02

5. Chuyên viên kinh doanh: 04

6. Cộng tác viên: 30